Tarama Kategorisi

WEŞAN

JIN Û MALBAT

Baran Hesen Heger di despêkê de behsa êtmolojî an jî peyvên jin û malbat bikin. Peyva jin peyveke kurdî û gelek…