Her Dem Şoreşek

Xweparastin çiye? Ev peyv tê wateya hebûnê ku em bêyî wê nikarin bijîn û nikarin hebin. Di vê wateya xweparastinê…