شماره 28 مجله ژنئولوژی با محوریت “روژهلات” منتشر شد

شماره 28 مجله‌ی ژنئولوژی با محوریت "روژهلات" منتشر گردید. جنبش "ژن ژیان آزادی" که با قتل ژینا امینی، زن جوان کورد از سوی "پلیس اخلاق" دولت ایران در ایران و شرق کوردستان آغاز گشت، خیز بلندی در مبارزات خلق‌های ایران و به ویژه زنان است. پرداختن به مبانی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این جنبش و راهپیمایی هزاران ساله مقاومت و سنت مبارزه در این جغرافیا، چشم‌اندازی برای آینده ترسیم خواهد بود. نخستین فایل مجله ژنئولوژی که به زبان فارسی و به قلم فعالین و محققین زن منتشر گردیده و به ژینا امینی نماد جنبش "ژن ژیان آزادی" و ناگهان آکارسل، عضو آکادمی ژنئولوژی که هر دو قربانی ذهنیت مردانه‌ی مسلط است، تقدیم شده؛ با محوریت "روژهلات" است که به ساختارهای نظام مردسالاری در ایران و تاثیرات مدرنیسم بر زنان، وضعیت نیروهای چپ در ایران و شرق کوردستان، سیاست‌های حذف و انکار حاکمیت ایران بر خلق‌ها و به ویژه کوردها، رویکرد رژیم ایران در برابر زندانیان سیاسی زن و واکاوی سیاست بدن اختصاص یافته است.

برای دریافت فایل کلیک نمایید: مجله ژنئولوژی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید