تاثیرات مردسالاری و مدرنیسم بر روی زنان

روشین عثمان

 در این مقاله که در شماره‌ی 28 مجله‌ی ژنئولوژی با محوریت “روژهلات” منتشر شده به ابعاد فرهنگ مردسالاری و تاثیرات آن در کنار تضادهای مدرنیسم و سنت بر روی زنان و به تبع آن افزایش خشونت علیه زنان پرداخته شده است.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مقاله کلیک نمایید: تاثیرات مردسالاری و مدرنیسم بر روی زنان

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید